The Significance of a Categorical Structure for Didactic Pedagogics

Author
Van der Stoep, F.

Translation (1996) of: Die betekenis van 'n kategoriale struktuur vir die didaktiese pedagogiek. In Psychologia Pedagogica Sursum! Stellenbosch: University Publishers and Booksellers, 1970, pp. 203-213.