The Development of Pedagogical Thinking in the Various Part-Disciplines of the Faculty of Education from 1930 to 1980: Psychopedagogics

Author
Sonnekus, M. C. H.

Translation (1998)  [EDITED Narch 2024] of: Die ontplooiing van die pedagogiekdenke in die verskillende deeldissiplines van die Fakulteit Opvoeding oor die afgelope vyftig jaar: Psigopedagogiek. Pedagogiekjoernaal, 1 (2), 158-176.  Edited October 2022.