The Development of Pedagogical Thinking in the Various Part-Disciplines of the Faculty of Education from 1930 to 1980: Didactic

Author
Mentz, H. C.

Translation (2000) [EDITED Marcg 2024]  of: Die ontplooiing van die pedagogiekdenke in die verskillende deeldissiplines van die Fakulteit Opvoedkunde oor die afgelope vyftig jaar: Didaktiese pedagogiek. Pedagogiekjoernaal (1980), Vol. 1, No. 2, pp. 86-100.  Edited October 2022.