Exemplary Teaching: Some Possibilities for Renovating and Stimulating Didactic Practice

Author
Van Dyk, C. J.

Translation (2001) of: Eksemplariese onderwys: enkele moontlikhede vir vernuwing en bevrugting van die didaktiese praktyk. South African Journal of Pedagogy, 4 (1), 44-51. Published in the Journal of Curriculum Studies, 2006, Vol, 38, No. 2, 127-134.