The Nature and Essence of Special Didactics and Its Application to the Didactic Situation

Author
Van Dyk, C. J.

Translation (2001)  [EDITED March 2023] of: Die aard en wese van die besondere didaktiek en sy afspitsing op die didaktiese situasie. South African Journal of Pedagogy. 1967, Vol. 1, No. 2, 36-47.