Orthpedagogics as a practially directed pedagogical perspective (Inaugural address)

Author
van Niekerk, P. A.

Translation (2000) of: Die ortopedagogiek as praktyk-gerigte pedagogiekperspektief. Nuwe Reeks No. 147 (1980) Univeristy of Pretoria. (Edited January 6, 2012)