The Development of Pedagogical Thinking in the Various Part-Disciplines of the Faculty of Education from 1930 to 1980: Fundament

Author
Roos, S. G.

Translation (2000) [EDITED Msrch 2024]  of: Die ontplooiing van die pedagogiekdenke in die verskillende deeldissiplines van die Fakulteit Opvoedkunde oor die afgelope fyftig jaar: Fundamentele pedagogiek. Pedagogiekjoernaal, 1 (2), 101-121.