The School as a Means to Designing a World

Author
Gous, S. J.

Translation (2014): S. J. Gous (1968) Die skool as weg tot wereldontwerp. Suid-Afrikaanse Tydskrif vir die Pedagogiek/South African Journal of Pedagogy, 2(1), 39-54. Edit p. 6, 6/6/2015. Slight edit 27 November, 2015.