F. Van der Stoep’s Contribution to Didactic Pedagogics: A Personal Assessment

Author
Louw, W. J.

Translation (2002) [WSITED April 2023]  of: F. van der Stoep se bydrae tot die didaktiese pedagogiek: 'n Persoonlike waardering. Pedagogiekjoernaal, 1989, 10 (2), 106-123.