From Forming (Bildung) to Exemplary Teaching and Learning: A Didactic-pedagogical Structuring

Author
Van Dyk, C. J.

Translation by George Yonge (2018) of: Vanaf vorming (Bildung) tot eksemplariese onderrig en leer: 'n Didakties-pedagogiese strukturering.  Pedagogiestudies/Pedagogic Studies, Number 73, 1973.  Based on : Cornelius Johannes "Hannes" van Dyk: Ed.D. dissertation, University of Pretoria, 1969.