Essences of the Agogic in the Nursing Situation

Author
Kotze, W. J.

Translation (2007) of: Essensies van die Agogiese in die Verplegingsituasie] in A. J. Smit (Ed.) 1979: Die Agein Perenne: Studies in die Pedagogiek en Wysbegeeerte opgedra aan Prof. Dr. C. K. Oberholzer. Pretoria: J. L. van Schaik, pp. 99-109.