An Investigation of Acting Away (Distorting) Fundamental Pedagogic Essences

Author
Landman, W. A., Van Wyk, S. H. and Sonnekus, M. C. H.

Translation (2001) of: ‘n Ondersoek na die weghandeling van fundamnenteel-pedagogiese essensies. South African Journal of Pedagogy (1978), 12 (1), 130-147.