The Preconditions for the Construction of the Pedagogic as a Science

Author
Oberholzer, C. K.

Translation (2003) of: Die voorwaardes vir die konstruksie van die Pedagogiek as wetenskap. From Psychologia Pedagogica sursum! Pp. 117-124. Stellenbosch: Univeristy Publishers and Booksellers, 1970.