The Development of Pedagogical Thinking in the Various Part-Disciplines of the Faculty of Education from 1930 to 1980: Orthopedagogics

Author
Van Niekerk, P. A.

Translation (2000)  [EDITED March 2024] of Die ontplooiing van die pedagogiekdenke in die verskillende deeldissiplines van die Faculteit Opvoedkunde, oor die afgelope vyftig jaar. Pedagogiekjoernaal, (1980), Vol. 1, No. 2, 133-157.  Edited October 2022.