The Development of Pedagogical Thinking in the Various Part-Disciplines of the Faculty of Education from 1930 to 1980: Orthopedagogics

Author
Van Niekerk, P. A.

Translation (2000) of Die ontplooiing van die pedagogiekdenke in die verskillende deeldissiplines van die Faculteit Opvoedkunde, oor die afgelope vyftig jaar. Pedagogiekjoernaal, (1980), Vol. 1, No. 2, 133-157.