The Problem of School Dropouts among White Youth in the Republic of South Africa

Author
Pretorius, J. W. M.

Translation: (2014) Navorsingsbevindinge: Die problematiek van te vroeg skoolverlatende blanke jeug in die R. S. A., Pedagogiekjoernaal (1982) Vol. 3, No. 1, 94-107. Added to website June 27, 2014.  Edited November 2022.