The Development of Pedagogical Thinking in the Various Part-Disciplines of the Faculty of Education from 1930 to 1980: Subject

Author
Van Dyk, C. J.

Translation (2000) of Die ontplooiing van die pedagogiekdenke in die verskillende deeldissipline van die Faculteit Opvoedkunde, oor die afgelope vyftig jaar. Pedagogiekjoernaal (1980), Vol. 1, No. 2, 215-232. Updated October 2922.