The Development of Pedagogical Thinking in the Various Part-Disciplines of the Faculty of Education from 1930 to 1980: Subject

Author
Van Dyk, C. J.
  1. Translation (2000) [EDITED Mrch 2024]  of Die ontplooiing van die pedagogiekdenke in die verskillende deeldissipline van die Faculteit Opvoedkunde, oor die afgelope vyftig jaar. Pedagogiekjoernaal (1980), Vol. 1, No. 2, 215-232. Updated October 2922.