The Development of Pedagogical Thinking in the Various Part-Disciplines of the Faculty of Education from 1930 to 1980: Voctional

Author
Joubert, C. J.

Translation (2000) of Die ontplooiing van die pedagogiekdenke in die verskillende deeldissiplines van die Fakulteit Opvoedkunde. Pedagogiekjoernaal (1980), Vol. 1, No. 2, 67-85.  Edited October 2022.